kontakt

Adres Biura :
Plażowa 67
15-502 Białystok
tel: +48 85 674 34 93
tel. +48 505 024 327

reklama

cennik usług geodezyjnych

Asortyment

Cena netto

podziały nieruchomości

Podział na dwie działki

2000 PLN  

Następne działki

700 PLN  

Opracowanie wstępnego projektu podziału

700 PLN  

Rozgraniczenie nieruchomości

Dwa pierwsze punkty

4000 PLN 

Każdy następny punkt

1000 PLN 

Wznowienie znaków granicznych

Pierwsze cztery punkty

1600 PLN 

Każdy następny punkt

500 PLN 

Mapa do celów projektowych (aktualizacja)

Do 1 hektara

600 PLN 

Następny hektar przy powierzchni do 10 ha

350 PLN 

Następny hektar przy powierzchni powyżej 10 ha

300 PLN 

tyczenie

Wytyczenie budynku - 4 punkty

600 PLN 

Wytyczenie budynku - Każdy następy punkt

100 PLN 

Obiekty liniowe do 4 punktów

500 PLN 

Obiekty liniowe - następny punkt

70 PLN 

Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja budynku

700 PLN 

Każde przyłącze zamierzone przy inwentaryzacji budynku

200 PLN 

Inwentaryzacja pojedynczego przyłącza

500 PLN 

Kanalizacja - pierwsza studnia

500 PLN 

Kanalizacja - następna studnia

150 PLN 

Wodociąg - do 100m

500 PLN 

Wodociąg - następne 100m

150 PLN 

Gazociąg i C.O. - pierwsze 100m

500 PLN 

Gazociąg i C.O. - następne 100m

400 PLN 

Kabel energetyczny i telefoniczny - pierwsze 100m

500 PLN 

Kabel energetyczny i telefoniczny - następne 100m

150 PLN 

Obsługa inwestycji

Dniówka zespołu - 8 godz.

1000 PLN 

1/2 dniówki - do 4 godzin

600 PLN